Regulamin:

 1. Decydujesz się na udział w spektaklu na własną odpowiedzialność.
 2. Nie zaleca się udziału w spektaklu poniżej 14 roku życia.
 3. Zabrania się udziału w spektaklu osobom pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
 4. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 5. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania jedzenia, picia i alkoholu na terenie obiektu.
 6. Na spektakl obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i używania urządzeń rejestrujących i emitujących światło. Uczestnikom zostaje udostępniona zamykana szafka.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren obiektu przedmiotów niebezpiecznych (noży, wyrobów pirotechnicznych, broni palnej, także gazowej).
 8. Zabrania się jakiejkolwiek interakcji z aktorami, tzn. łapanie, popychanie, bicie i obrażanie.
 9. Zabrania się niszczenia elementów wystroju.
 10. Każdy uczestnik może w dowolnym momencie zakończyć swój udział w spektaklu.
 11. Złamanie któregokolwiek punktu regulaminu może być podstawą do zakończenia spektaklu.
 12. Zakończenie spektaklu wynikające ze złamania regulaminu bądź woli uczestnika nie wiąże się ze zwrotem gotówki.
 13. Zaleca się pozostawienie rzeczy cennych w zamykanej szafce, nie odpowiadamy za zgubione rzeczy.
 14. Odradza się udział osobom z chorobami serca, epilepsją, astmą, nadciśnieniem, klaustrofobią oraz kobietom wciąży.
 15. Obiekt jest monitorowany całodobowo. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zdjęć oraz nagrań z wizerunkami uczestników, z wyjątkiem osób, które nie wyrażą zgody przed spektaklem.
 16. Uczestnictwo w spektaklu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Polityka prywatności:

 1. Podane przez uczestników dane osobowe podczas rezerwowania spektaklu są zbierane i przetwarzane przez AL-MOS Tomasz Moskal zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wymagane dane osobowe podczas tworzenia rezerwacji to: imię i nazwisko osoby rezerwującej spektakl oraz numer telefonu kontaktowy. Rezerwację można złożyć telefonicznie lub poprzez kontakt elektroniczny.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu utworzenia rezerwacji dla grupy, kontaktu w celu potwierdzenia rezerwacji oraz uzyskania opinii dotyczącej świadczonych usług.
 4. Dane osobowe są udostępniane partnerom biznesowym Domu Strachu Haunted w celu utworzenia rezerwacji. Polityka prywatności serwisu (https://lockme.pl/polityka-prywatnosci/)
 5. Dane osobowe są udostępniane portalowi Przelewy24.pl w celach umożliwiających zawarcie, sfinalizowanie i zweryfikowanie wykonania usługi. Polityka prywatności portalu Przelewy24 (https://www.przelewy24.pl/polityka-prywatnosci; https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjnyakceptant)
 6. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także w celu ich zmiany lub usunięcia należy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kontakt@haunted.pl. Wnioski będą rozpatrywane w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach czas ten wydłuży się do okresu dwóch miesięcy, o czym poinformujemy w ciągu miesiąca od złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem.
 7. AL-MOS Tomasz Moskal korzysta z systemu monitoringu (CCTV), a rejestrowane obrazy służą do zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz do monitorowania budynku i terenu firmy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom oraz pracownikom Domu Strachu Haunted, zapobiegania utracie lub niszczeniu mienia oraz w celu sprzedaży obrazów grupy danej grupie na ich życzenie.
 8. Osoby zarejestrowane przez system monitoringu mają prawo do żądania dostępu do materiałów CCTV dotyczących ich samych w ramach RODO, po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30zł.
 9. System monitoringu składa się z wielu kamer stacjonarnych. System nie ma możliwości nagrywania dźwięku.
 10. System monitoringu jest własnością i jest zarządzany przez AL-MOS Tomasz Moskal.
 11. Dostęp do obrazów rejestrowanych przez monitoring CCTV jest kontrolowany przez AL-MOS Tomasz Moskal i jest chroniony hasłem.
 12. Dostęp do obrazów rejestrowanych przez monitoring CCTV jest kontrolowany przez AL-MOS Tomasz Moskal i jest chroniony hasłem.
 13. Nie można zagwarantować, że system monitoringu wykryje każdy pojedynczy incydent na obszarze objętym monitoringiem.
 14. Obrazy z monitoringu CCTV będą przechowywane przez 14 dni od daty zapisu.
 15. AL-MOS Tomasz Moskal zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do materiałów CCTV, jeżeli naruszałoby to prawa innych osób lub zagraża trwającemu dochodzeniu.