Zdjęcia z przejść Domu Strachu

Zdjęcia naszych ofiar! W Domu Strachu istnieje możliwość wykupienia zdjęć z przejścia w cenie 30zł/grupa.